Prawo karne wykonawcze

  Prawo karne wykonawcze to zespół norm prawnych, które regulują zasady wykonywania kar, środków karnych i zabezpieczających, a także innych rozstrzygnięć podejmowanych w postępowaniu karnym oraz wykroczeniowym. Prawo karne wykonawcze dotyczy prawa karnego, karno-skarbowego oraz wykroczeniowego. Akty prawne z zakresu prawa karnego wykonawczego to:
  • Ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. z 2018 r. poz. 652,
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 22 grudnia 2016 roku w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 2290),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 21 grudnia 2016 roku w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z 2016r. poz 2231).

Adwokat prawa karnego wykonawczego – oferowane usługi

  Reprezentowanie przeze mnie klienta w sprawach związanych z prawem karnym wykonawczym polega na obronie na etapie postępowania karnego wykonawczego, w skład usług wchodzą:
  • ubieganie się o wyrok łączny,
  • ubieganie się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  • zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  • ubieganie się o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
  • ubieganie się o odbywanie kary pozbawienia wolności poprzez dozór elektroniczny,
  • warunkowe, przedterminowe zwolnienie z odbywania dalszej części kary w areszcie,
  • ubieganie się o umorzenie grzywny lub o rozłożenie jej na raty.

Kontakt

Wszystkich zainteresowanych współpracą i oferowanym przeze mnie wsparciem prawnym zachęcam do kontaktu:

E-mail: kancelaria@krzysztoporska.pl

Telefon: +48 508 095 417

SZYBKI KONTAKT