Prawo karne

Prawo karne to dziedzina prawa, a także zespół przepisów prawnych, które normują kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Źródłami prawa karnego są Kodeks karny, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks karny skarbowy oraz Kodeks postępowania karnego.

Podstawowe funkcje prawa karnego

Nauki prawne mówią o pięciu funkcjach prawa karnego:
 1. Pierwszą z nich jest funkcja sprawiedliwościowa i dotyczy ona zadośćuczynienia osobie, która została pokrzywdzona, a także dostarczenie jej poczucia sprawiedliwości.
 2. Kolejna funkcja prawa karnego to funkcja ochronna. Jej celem jest ochrona dóbr, także materialnych, przed atakami niebezpiecznych jednostek.
 3. Trzecią funkcją prawa karnego jest funkcja gwarancyjna, łącząca się z ochronną. Zapewnia ona, że obywatel nie jest pod stałą kontrolą władzy, a jej ingerencja pojawia się wtedy, kiedy to konieczne.
 4. Czwartą ważną funkcją prawa karnego jest funkcja kompensacyjna, mająca na celu naprawiane zła, które wyrządzono poszkodowanemu (w największym możliwym stopniu).
 5. Ostatnią już funkcją prawa karnego jest funkcja prewencyjna. Prawo karne nie tylko powinno skupiać się na karze za popełnienie przestępstwa, ale również pełnić funkcje zapobiegawcze i wychowawcze wobec społeczeństwa.
 

Adwokat prawa karnego we Wrocławiu – czym się dokładnie zajmuję?

Jako adwokat specjalizujący się w sprawach prawa karnego, występuję jako obrońca:
 • we wszelkich rodzajach spraw karnych,
 • w sprawach o wykroczenia.
Reprezentuję również klientów w sprawach:
 • o odszkodowanie za szkodę, która została spowodowana przestępstwem,
 • o list żelazny,
 • o odszkodowanie za niesłuszne skazanie.
 
Specjalizuję się w prawie karnym i jako adwokat prowadzę liczne procesy związane z prawem karnym. Moim klientom zapewniam najwyższy poziom usług i świadczę je dla wszystkich osób, które uczestniczą w postępowaniu karnym – oskarżonym, podejrzanym, pokrzywdzonym, oskarżycielom, powodom cywilnym oraz oskarżycielom prywatnym. Pomoc prawną świadczę na każdym etapie postępowania karnego, od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie sądowe po wykonawcze. Forma współpracy ze mną zależna jest od potrzeb klienta, a wśród nich można wyróżnić:
 • porady prawne,
 • przegląd oraz analizę akt spraw karnych,
 • przygotowanie pism oraz wniosków procesowych,
 • postępowanie odwoławcze,
 • reprezentacja przed policją, prokuraturą oraz sądem,
 • wizyty w aresztach śledczych i zakładach karnych.
Oprócz prawa karnego specjalizuję się w jego węższych specjalizacjach jak prawo karne skarbowe oraz prawo karne wykonawcze.

Kontakt

Wszystkich zainteresowanych współpracą i oferowanym przeze mnie wsparciem prawnym zachęcam do kontaktu:

E-mail:kancelaria@krzysztoporska.pl

Telefon: +48 508 095 417

SZYBKI KONTAKT