Prawo karne skarbowe

 

Prawo karne skarbowe to węższa specjalizacja prawa karnego powszechnego, która zawiera przepisy mówiące o odpowiedzialności osób fizycznych za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Wykroczenia takie polegają na naruszeniu interesów państwa, czyli np. niepłacenia podatków czy przekrętach podatkowych.

Prawo karne skarbowe składa się z trzech części:

  1. Prawo karne skarbowe materialne składa się z dwóch elementów. Części ogólnej, w której opisane są zasady odpowiedzialności jednostki za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. W dokumencie zostały również określone kary i środki karne za popełnienie przestępstw i wykroczeń skarbowych. Druga część, szczegółowa, zawiera określenia poszczególnych przestępstw i wykroczeń skarbowych.
  2. Prawo karne skarbowe procesowe – reguluje przebieg postępowania karnego w sprawach skarbowych, określa również specyficzne organy, które prowadzą postępowanie.
  3. Prawo karne skarbowe wykonawcze – to część prawa karnego skarbowego, która określa sposób wykonania orzeczeń sądów w sprawach karnych skarbowych.

Prawo karne skarbowe pomimo swojej odrębności posiada wiele podobieństw oraz zbieżności z prawem karnym powszechnym i często się do niego odwołuje. W większym stopniu jest to zauważalne w części procesowej prawa karnego skarbowego, gdzie odrębność wykazywana jest jedynie w postępowaniu w sprawach karnych skarbowych, a w pozostałym zakresie nakazane jest stosowanie Kodeksu prawa karnego.

Adwokat prawa karnego skarbowego – realizowane usługi

 

Usługi jakie realizuję w zakresie prawa karnego skarbowego to duża część spraw, którymi się zajmuję. Zawsze dbam o interesy klienta i badam szczegółowo sprawę, co pozwala mi na uzyskanie lepszych efektów i uzyskanie możliwie niskiego wyroku kończącego postępowanie, czy również warunkowego umorzenia postępowania.

Na początku zawsze sprawdzam czy nie nastąpiło przedawnienie wykroczenia skarbowego lub nie nastąpiły inne okoliczności, które zwalniałyby klienta z odpowiedzialności karnoskarbowej. Jeśli dochodzi do postępowania, zawsze staram się o możliwie najniższe i najbardziej korzystne wyroki za wykroczenia skarbowe jak niewysoka grzywna czy odstąpienie od wymierzenia kary.

Swoich klientów reprezentuję w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym, od zatrzymania, aż po uprawomocnienie się wyroku.

Kontakt

Wszystkich zainteresowanych współpracą i oferowanym przeze mnie wsparciem prawnym zachęcam do kontaktu:

E-mail: kancelaria@krzysztoporska.pl

Telefon: +48 508 095 417

SZYBKI KONTAKT