Prawo cywilne

  Prawo cywilne to rozległa gałąź prawa, która obejmuje zespół norm prawnych, mających za zadanie regulację stosunków między podmiotami prawa prywatnego. Prawo cywilne wyróżnia się spośród innych norm prawnych, gdyż reguluje stosunki między autonomicznymi podmiotami. Nie ma tu stosunku podporządkowania, które występuje w prawie publicznym, a autonomiczne podmioty samodzielnie kształtują relacje między sobą. Prawo cywilne posiada wiele podgałęzi. Najbardziej specyficzną pozycję wśród nich zajmują prawo pracy, prawo własności intelektualnej i prawo handlowe, które wywodzą się z prawa cywilnego i zachowały wiele jego cech. Klasyczne prawo cywilne dzieli się na następujące działy:
 • część ogólną,
 • prawo zobowiązań,
 • prawo rzeczowe,
 • prawo spadkowe,
 • prawo rodzinne.

Adwokat prawa cywilnego – specjalizacja i oferta

  W swojej pracy adwokata prawa cywilnego szczególnie skupiam się na:
 1. Prawie rodzinnym – pomagam moim klientom w sprawach rozwodowych, separacjach, w sprawach o podział majątku po ustaniu małżeństwa czy konkubinatu, w sprawach związanych z przejęciem/ograniczeniem władzy rodzicielskiej i sprawowania opieki nad dziećmi. Zajmuje się również w sprawach związanych z wystąpieniem o alimenty, ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa, bądź ojcostwa, a także w postępowaniach o ubezwłasnowolnienie.
 2. Prawie spadkowym – gdzie reprezentuję klientów w sprawach z zakresu rozrządzeń testamentowych oraz umów o dziedziczenie, pomagam w dochodzeniu roszczeń z tytułu zachowku i sprawach związanych z działem spadku i znoszeniem współwłasności, odpowiedzialności za długi spadkowe, a także stwierdzenia nabycia spadku i poświadczenia dziedziczenia.
 
Do usług jakie realizuję jako adwokat prawa spadkowego należą:
 • porady prawne,
 • pisemne opinie i analizy prawne,
 • przygotowywanie projektu umów i statutów,
 • uczestnictwo w negocjacjach pisemnych i spotkaniach,
 • reprezentacja klientów w sporach sądowych.

Kontakt

Wszystkich zainteresowanych współpracą i oferowanym przeze mnie wsparciem prawnym zachęcam do kontaktu:

E-mail: kancelaria@krzysztoporska.pl

Telefon: +48 508 095 417

SZYBKI KONTAKT