Adwokat do spraw cudzoziemców

  Prawo we własnym Państwie najczęściej nastręcza nam już wielu kłopotów, a co tu mówić o sytuacji, kiedy zdecydowaliśmy się na zamieszkanie czy tymczasowy pobyt w obcym państwie. Przebywanie w innym Państwie nie oznacza jednak przyzwolenia na to, aby można było naruszać Twoje prawa jako cudzoziemca. Swoich praw możesz dochodzić poprzez adwokata, który zadba o poszanowanie Twoich praw, niezależnie od tego czy jesteś pracownikiem, nabywcą towarów, sprzedawcą, poszkodowanym czy prowadzisz działalność gospodarcza w innym kraju. Problemy związane z prawem w innym kraju wcale nie muszą być trudne, o ile pozwolisz profesjonaliście z zakresu prawa, aby Ci pomógł.

Adwokat do spraw cudzoziemców – zakres realizowanych spraw

  Oferuję cudzoziemcom pomoc w wielu sprawach i problemach prawnych w zakresie między innymi:
 1. Reprezentacja w sądzie i przed organami administracji państwowej.
 2. Reprezentacja cudzoziemca w postępowaniu legalizacji jego pobytu na terenie RP:
 3. Zezwolenie na pobyt czasowy,
 4. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
 5. Wystąpienie o Niebieską Kartę, czyli zezwolenie na czasowy pobyt w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 6. Zezwolenie na czasowy pobyt na terenie RP w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez zagranicznego pracodawcę,
 7. Zezwolenie na czasowy pobyt związany z wykonywaniem działalności gospodarczej,
 8. Zezwolenie na czasowy pobyt związany z kształceniem na studiach,
 9. Zezwolenie na czasowy pobyt w celu prowadzeniu badań naukowych,
 10. Zezwolenie na czasowy pobyt członków rodzin obywatela RP,
 11. Zezwolenie na czasowy pobyt dla członków rodzin cudzoziemca,
 12. Zezwolenia pobyt stały.
 13. Reprezentacja cudzoziemca przy zakupie nieruchomości.
 14. Reprezentacja cudzoziemca przy uzyskaniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
 15. Pomoc w uzyskaniu innych niezbędnych zezwoleń.

Kontakt

Wszystkich zainteresowanych współpracą i oferowanym przeze mnie wsparciem prawnym zachęcam do kontaktu:

E-mail: kancelaria@krzysztoporska.pl

Telefon: +48 508 095 417

SZYBKI KONTAKT